True Diamond

Prvi parfem na svetu sa
pravim dijamantom koji se lako može skinuti

Za naš parfem Perfect Match izabrali smo prirodni, sertifikovani dijamant od 0.25 karata odličnog kvaliteta i sjaja.

Osmislili smo luksuzan poklon, koji odgovara onim životnim prilikama kada se ništa ne sme prepustiti slučaju: veridba, godišnjica, rođendan, venčanje, diplomiranje, krštenje, …

Dijamant Perfect Match dolazi uz gemološki sertifikat, kao rezultat složene provere kako bi se obezbedila maksimalna sigurnost i kvalitet. Samo sertifikovan dragi kamen predstavlja investiciju koja dugoročno čuva svoju vrednost.

Dragi kamen može uvek da se ugradi na nakit po želji.

I zbog toga je parfem sa dijamantom, Perfect Match, poklon koji traje…zauvek.

Kako prepoznati
pravi dijamant?

Postoje mnogi načini razlikovanja pravog dijamanta od njegovih kopija, a mi smo odlučili da se okrenemo nauci. Naši gemolozi proveravaju karakteristike dijamanta čime se garantuje autentičnost i kvalitet: svi naši dijamanti su sertifikovani.

4C
dijamanta

Svaki dijamant se pažljivo analizira s ciljem određivanja njegove 4 osnovne karakteristike koje ga identifikuju i utvrđuju njegov kvalitet. Svaka od osobina počinje slovom “C” na engleskom jeziku, pa ja tako nastao izraz 4C: “carat” (težina), “cut” (brušenje), “clarity” (čistoća) i “colour” (boja).

Karat: težina
dijamanta

Težina dijamanata je izražena u karatima, staroj mernoj jedinici koja se zasnivala na težini semena rogača. Naziv “karat” potiče od arapske reči qirat a u evropske jezike je ušla preko grčke varijante “kerátion”. Jedan karat iznosi 0,2 grammi, odnosno petinu grama. Karat se deli na manje jedinice koje odgovaraju 1/100 karata.

Dijamanti koji se nalaze u čepu parfema Perfect Match idu od 0.23 do 0.27 karata, odnosno u proseku 0.25.

Cut:
brušenje dijamanta

Brušenje dijamanta je veoma delikatan posao, jer bi i najmanja greška mogla da nepovratno uništi dragi kamen.

Najčešći oblik brušenog dijamanta je okrugli brilijant. Reč je dragom kamenu koji ima kružni oblik i 57 faseta kojima se pridružuje špic na donjoj polovni kamena.

Dijamant u parfemu Perfect Match je okrugli brilijant, sa proporcijama Tolkovski reza: godine 1919, Marsel Tolkovski je došao do matematičke formule reza kojim se dobija maksimalan odsjaj i svetlucanje kamena koji se posmatra odozgo.

Clarity: čistoća dijamanta

Kada govorimo o čistoći dijamanta, mislimo na prisustvo tačkica odnosno nepravilnosti koje se nazivaju inkluzijama.

Inkluzije koje se nalaze unutar dijamanta nisu mane, nego njegove prirodne karakteristike koje ga čine jedinstvenim. One se formiraju u istovremenom procesu nastanka dijamanta, npr. usled prisustva nekih minerala, a javljaju se u obliku crnih tačkica ili tamnih površina.

Da bi se uočile ove nečistoće, koriste se se sočiva koja uvećavaju 10 puta. Prisustvo i količina inkluzija su klasifikovani u međunarodno priznatu skalu čistoće, koja polazi od oznake FL (Flawless – čisto) i ide do I3 (Included – prisutne inkluzije).

Uz boju, čistoća dijamanta predstavlja jedan od faktora koji najviše utiče na njegovu vrednost i jedinstvenost, a samim tim i na njegov položaj na Piramidi kvaliteta dijamanata.

Čistoća dijamanta u parfemu Perfect Match je VS ili viša.

Color: boja dijamanta

Dijamanti mogu da budu različito obojeni, u zavisnosti od nečistoća i strukturnih mana, među kojima su najčešće žuta i braon boja. Zvanična klasifikacija boja počinje od slova ‘D’ koje predstavlja savršeno bezbojni dijamant i ide sve do svetložute boje, označene slovom ‘Z’.

Prema skali boje, dijamanti parfema Perfect Match imaju oznaku G ili više.

Sigurnost, kvaliet i održivost

Prirodni dijamant koji se nalazi u čepu parfema praćen je sertifikatom koji su izdale dve međunarodno priznate laboratorije DGLA i EGL, na kojem se nalaze svi podaci kojim se identifikuje dijamant – 4C: karat, boja, čistoća i težina.

Na sertifikatu su ispisani i dodatni podaci, poput dimenzija i laserski upisanog broja na samom kamenu.

Svaka kutija u kojoj se nalazi parfem Perfect Match ima identifikacioni broj ispisan na destruktivnoj hologramskoj nalepnici, čime se klijentu garantuje maksimalna sigurnost pri kupovini parfema.

Kada je reč o lancu snabdevanja, poreklo naših dijamanata je sertifikovano od strane OFAC-a, američke Kancelarije za kontrolu imovine u inostranstvu, čime se garantuje njihova legalnost.

Dijamanti Perfect Match poštuju rigorozne kriterijume Kimberli procesa, sporazuma koji su odobrile Ujedinjene Nacije kako bi se obezbedilo etičko poreklo dijamanata, i sprečila trgovina dijamantima koji potiču iz zona zahvaćenih ratom odnosno onih u kojima je proces kopanja obeležen izrabljivanjem radne snage. Za kompaniju True Diamond Perfume održivost jedan od najvažnijih aspekata preduzetničkog poduhvata.

Rekli su o našem parfemu

cosmoproof presentazione profumo true diamond
beauty-world-profumo con diamante vero